Wedding Dresses

Junko Yoshioka

Junko Yoshioka, Spring 2015